Tilsynsrapporter

Har vi styr på loven? Og på det faglige? Hvad kan vi gøre bedre? Det er de ting, vi holder øje med i Tilsynsenheden.

Vi fører tilsyn for at undersøge, om du som borger får den hjælp, du kan forvente. Vi undersøger også om hjælpen bliver udført professionelt, lovligt og i overensstemmelse med Herning Kommunes serviceniveau.

Se de aktuelle tilsynsrapporter.

Se tidligere tilsynsrapporter.

Vi fører tilsyn med den faglige indsats i dag- og døgntilbud. Det vil sige:

  • vuggestuer
  • børnehaver
  • aktivitets- og samværstilbud for fysisk og psykisk handikappede
  • bostøtte inden for 'handikap og psykiatri'
  • kompenserende specialundervisning
  • plejecentre
  • daghjem for ældre

Der bliver også ført tilsyn med de private og selvejende daginstitutioner samt friplejehjem, som ligger i Herning Kommune. Det sker ud fra samme koncept som de kommunale tilbud.

Når vi har gennemført et tilsyn, bliver der lavet en rapport. En gang om året laver vi en årsrapport med resultaterne og orienterer de forskellige politiske udvalg. Resultaterne vil fremgå af referatet fra disse møder.

De pædagogiske tilsyn

Der er ikke kun tilsynsenheden, der laver tilsyn. CBL laver også årlige pædagogiske tilsyn med kommunens daginstitutioner.

De rapporter ligger på den enkelte institutions hjemmeside.

Dekorativt foto