Priser og hæder

Vi sætter pris på den ekstra indsats og giver gerne et klap på skulderen, når nogen fortjener det. Se her, hvilke priser og æresbevisninger, vi har.

Se her, hvilke priser og æresbevisninger vi uddeler i Herning Kommune.

Bygningspræmieringsprisen uddeles på Arkitekturens Dag, 1. oktober, og kan gå til byggerier og anlæg i Herning Kommune.

Prisen kan gives til alle typer og størrelser af byggeri og anlæg. Der bliver først og fremmest lagt vægt på, at byggeriet eller anlægget har arkitektonisk kvalitet. Sagt med andre ord skal det være flot og godt lavet samt tilpasset omgivelserne. 

Læs mere om prisen og se tidligere vinderne.


For at kunne opnå hædersprisen skal den pågældende idrætsudøver være medlem af en forening, der har hjemsted i Herning Kommune og er tilsluttet et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Kriterierne for at modtage hædersprisen er:

 • Dansk mesterskab(senior) eller nordisk mesterskab(junior).
 • Udtagelse til og deltagelse ved A-landskampe, nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og olympiske lege for seniorer.
 • Dansk rekord(senior) forudsat at rekorden består ved årets udgang, individuelt eller hold.
 • Dansk mesterskab i terrænskydning samt 200 meter baneskydning under De Danske Skytteforeninger, individuelt eller for hold(senior). 

Bestemmelserne gælder ikke for de aldersbestemte ældreklasser, men gælder kun en pågældende idræts egentlige danske mesterskab.


Det er Handicaprådet, der uddeler Handicapprisen. Det har de gjort siden 2009.

Prisen kan gives til:

 • En person, der bor i Herning Kommune, og som har ydet en ekstra indsats til gavn for handicappede i kommunen.
 • En person, forening eller organisation, som har været med til at skabe forhold, der er med til at øge livskvaliteten for handicappede.
 • En forretning, virksomhed eller forening samt foreningens frivillige ledere, der har gjort en særlig indsats for at integrere handicappede. Det kan være på arbejdsmarkedet og/eller i fritids- og samfundslivet.
 • Private og offentlige bygninger, hvor der er gjort en særlig og ny indsats for, at der er fuld tilgængelighed for brugere med forskellige typer af handicap. (Fysisk såvel som kommunikationshandicap).
 • Hoteller, restauranter, cafeer, biografer, teatre m.v., der har ydet en særlig indsats for, at handicappede kan bo, færdes og deltage i samfundslivet på lige fod med ikke handicappede.

Handicaprådet har ret til ikke at uddele prisen, hvis rådet ikke mener, der er en egnet modtager blandt de, der er indstillet.

Tidligere modtagere af handicapprisen
År Modtager Begrundelse
2009 Tommy Pedersen Tommy Pedersen har gennem en årrække udført et stort frivilligt arbejde til gavn for mange mennesker med handicap. Han har utrætteligt og målrettet arbejdet for at hjælpe andre handicappede både med rådgivning og arrangementer, der har været med til at give livsindhold for deltagerne. 
2010 Birgit Hagen

Birgit Hagen yder en utrættelig indsats for at sikre alle mennesker med handicap en bedre livskvalitet.

Hun er kendt og respekteret for sin store viden om handicappolitik. En viden, som hun har fået gennem mange års engageret indsats i DH (Danske Handicaporganisationer), Handicaprådet og Gigtforeningen.
2011 Ernst Gøtze

Ernst Gøtze har igennem mange år arbejdet for at forbedre forholdene for mennesker med handicap i både Herning Kommune og i det tidligere Ringkjøbing Amt.

Han var i mange år formand for DSI - Ringkøbing Amt (Danske Handicaporganisationer). 
2012 Else Lynnerup Else Lynnerup er en unik frivillig, som gør en kæmpe indsats i demensarbejdet i Herning Kommune. Arbejdet spænder fra yngre mennesker med demens til svage ældre med demens og deres pårørende. 
2013 Trænerteamet bag Handicap Håndbold under Gullestrup Håndboldforening Et unikt klubfællesskab og unikke kræfter bag holdet for mennesker med fysiske handicap. Ligeværdighed har været et nøgleord fra starten. 
2014 Sonja Clausen Sonja Clausen har igennem næsten to årtier været med til at arrangere sommerlejre for mennesker med fysiske og psykiske handicap. Først som en del af foreningen "Handicamp", og senere i foreningen "Handilejr", som Sonja har stiftet.
2015 ALPI ALPI har gjort en kæmpe indsats for at give mennesker med udviklingshæmning mulighed for at dyrke idræt i almene klubber. Ved store events i Boxen har ALPI flere gange arrangeret, at mennesker, der er udviklingshæmmede, har spillet håndbold foran 7.500 tilskuere. Dette har givet deltagerne en oplevelse for livet.
2016 Ikke uddelt.  
2017 Ole Madsen

Ole Madsen har været næstformand i Høreforeningen og har gennem årene ydet en stor indsats for at vejlede mennesker, der bliver ramt af høretab.

Ole har sat fokus på udfordringer, som brugere af kørestole og rollatorer har i byrummet og i trafikken. 
2018 Ikke uddelt.  
2019 Linda Leifing Nielsen

Linda Leifing Nielsen inviterer hver måned mennesker, der er døv-blinde til komsammen i Sct. Johannes Kirke i Herning. 

Derudover er Linda Leifing Nielsen aktivt medlem af øjenforeningen Glaukomforeningen - både lokalt og nationalt.


Siden 2001 har Herning Kommune hvert efterår uddelt en pris for frivilligt arbejde.

Prisen er på 10.000 kroner, og den kan gives til både personer, grupper, foreninger og institutioner, der yder en frivillig og bemærkelsesværdig indsats i Herning Kommune.

Alle kommunens borgere kan hvert år inden 1. september komme med forslag til, hvem der skal modtage årets Frivillighedspris.

Bedømmelsesudvalget består af borgmesteren og Herning Byråds til enhver tid værende gruppeformænd. Det er dem, der bedømmer indstillingerne og uddeler prisen. Borgmesteren er formand for udvalget.

Prisen er tidligere givet til:

Tidligere modtagere af prisen
År Modtager
2020

Tina Pedersen for hendes store engagement i arbejdet for
landsbyerne i Herning Kommune.

2019 De frivillige bag Vildbjerg Cup - for at løse de mange, mange arbejdsopgaver, der er i forbindelse med at afvikle kæmpe-stævnet.
2018 Anders Ryder Østergaard - for en enestående indsats som frivillig ved sportsevents
2017 Bodil Kjær Markmøller - for mange års alsidig og vedholdende frivillig-indsats i Herning Kommune
2016 De frivillige ved Headspace Herning
2015 Carsten Byrjalsen, ophavsmand til - og tovholder for - cykelholdet Team Herning.
2014 Wenche Aamodt, Historisk Forening for Herning Kommune
2013 Lis Rokkjær, Kræftens Bekæmpelse, Herning Lokalforeninger
2012 "Landsbylauget" ved Herning Museum
2011 Bent Rysbjerg - frivillig indsats for blandt andet Ældresagen og Frivilligcenter Herning.
2010 De frivillige på "Den Blå Mølle" i Kibæk
2009 De frivillige bag "Herning lydavis"
2008 Leif Andersen - for sit arbejde med og for socialt udsatte
2007 De frivillige på Herning Krisecenter
2006 Lone Andersen, KFUM Spejderne i Herning
2005 Gerda Højgaard - frivillig indsats for blandt andet Dansk Røde Kors
2004 Frivillige hjælpere på "Nørregården", Nørregade 20: Else Bräuner, Birgit Nielsen, Ketty Vingborg og Anna Højland
2003 De frivillige hjælpere på Aktivcentret, Brorsonsvej
2002 Mette og K. G. Nielsen - for socialt og kirkeligt arbejde
2001 Hans Christian Wiwe, Foreningen Norden

Prisen bliver, efter indstilling fra foreningerne, givet til en idrætsleder, der har ydet en særlig indsats gennem lederarbejdet i en forening eller for idrætten i Herning Kommune i det hele taget.

Prisen blev stiftet i 1982 af det daværende Sparekassen SDS. Prisen var på ialt kr. 50.000 til uddeling over en tiårig periode med kr. 5.000 til uddeling hvert år.

Ved udløbet af denne periode besluttede det nuværende Nordea at forlænge uddelingen af denne pris for en kommende 10-årig periode og efterfølgende endnu en 10-årig periode.

Prisen er efterfølgende hævet til kr. 10.000 til uddeling hvert år.


En gang om året uddeler Herning Kommune en kulturpris. Prisen kan tildeles grupper, foreninger, institutioner, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer i kommunen.

Hvis du har et forslag til modtager af prisen, så send det til os sammen med en begrundelse. De indkomne forslag bedømmes af et udvalg.

Med kulturprisen følger et pengebeløb på 10.000 kr.

Hvad skal der til?

Kulturprisen gives til modtagere, som har:

 • ydet en fremragende amatør eller professionel indsats inden for billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område.
 • været med til at fremme og synliggøre kulturelle aktiviteter i Herning Kommune.
 • udvist kulturelt mod og nytænkning.
 • taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator på det kulturelle område.

Send dit forslag med begrundelse på mail til

bekaa@herning.dk senest den 1. april.


H. P. Hansen, dr. phil,  blev udnævnt som æresborger i 1958.

Mads Eg Damgaard, fabrikant, blev udnævnt som æresborger i 1988.

Carl-Henning Pedersen, kunstmaleren,  blev udnævnt som æresborger i 2001.

Vitta Lysgaard, fhv. skibsreder og iværksætter blev udnævnt som æresborger i 2009.


Herning Rådhus

Herning Rådhus - Foto Af Tobias Nørgaard Pedersen Herning Kommune

Kontaktinfo

Marie Jensen
Sekretær
Tlf.: 96282322
Mobil: 51189111
Send e-mail til marie.jensen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.