Sundhed og Ældre

Sådan er vi organiseret i Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Vi er en del af forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB).

Sundheds- og ældrechef: Anne Ramsgaard

Afdelinger:

Staben
Stabschef: Ellen Bagge Grimstrup

Visitationsenheden
Chef: Birgitte Nystrup Andersen:

Bytoften
Forstander: Kirsten Fastrup


Chef: Elin Mogensen

Afdelinger:

Genoptræningsenheden
Leder: Eva Klose Jensen
Faglig leder: Hanne Volsgaard Nielsen

Dit Lokale Køkken
Leder: Jette Ramsing

Træning og Aktivitet Øst
Leder: Allis Lunde

Træning og Aktivitet Vest
Leder: Lis Daugaard

Træning og Aktivitet Nord
Leder: Trine Rold

Træning og Aktivitet Syd
Leder: Lars Østergaard

Hjælpemiddelenheden
Ledende terapeut: Ulla Brit Hansen

Hjælpemiddelhuset
Driftsleder: Marco Kalbermatter

Center for Kommunikation
Forstander: Louise Schjønning


Chef: Gitte Rasmussen

Ledelsen på vores plejecentre:

Plejecenter Søglimt
Centerleder: Gitte P. Houensgaard

Sørvad Plejecenter
Centerleder: Lizette Skov Kvium 

Kildehøj
Leder: Jette Forbech Christensen 

Rosenlund Centret
Centerleder: Ulla Kristensen

Sandfeldgården (selvejende)
Leder: Lillian V. Søndergaard

Toftebo-Centret
Centerleder: Jakob Skovbakke

Vesterled
Centerleder: Ruth Johannesen
Assisterende centerleder: Marianne Strange

Plejecenter Kastanjegården
Leder: Lene Raunholt Nielsen

Birketoft
Leder: Else Krabbe

Lind Plejecenter
Centerleder: Gundi Halfmann

Engholmcentret
Centerleder: Helle S. Sørensen

Fuglsangsø Centret
Centerleder: Astrid Hindhede

Lindegården
Centerleder: Eva Østergaard
Assisterende centerleder: Maja Serve Andersen
Assisterende centerleder: Helle Tornvig Andersen

HS Bofællesskabet
Centerleder: Lene Sumborg


Chef: Jane Andersen

Distriktsledere i Hjemmeplejen:

Sunds/Haderup (Dag + aften)
På orlov - Kathrine Byskov Hansen
Vikar - Signe Hansen

Aulum/Vildbjerg (Dag + aften)
Tove Laustsen

Vest 1, Vest 2 og aftenvagt Vesterled
Susanne Fredensborg

Aktiv 1 og Aktiv aften
Lis Munk Schmidt

Bytoften og Aktiv 2
Kirsten Jacobsen

Øst 1, Øst 2 og aften Øst 1
Anni Skov Kristensen

Øst 3, Øst 4 og aften Øst 3
Helle Hager

Syd - dag og aften
Vakant


Chef: Gitte Nørgaard

Ledelsen i vores sygepleje:

Rehabiliteringscentret
Centerleder: Kirsten Møller Nielsen
Assisterende centerleder: Kirsten Svendsen

Akut Team
Leder: Kirsten Møller Nielsen

Sygepleje Nord
Distriktsleder: Inge Just Porse

Sygepleje Syd
Distriktsleder: Susanne Bach Andersen

Sygepleje Øst og Hjemmepleje Nat
Distriktsleder: Inger Bøgh

Sygepleje Vest
Distriktsleder: Vibeke Lillelund


Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af Sundhed og Ældres organisering. Den er ikke digitalt tilgængelig for mennesker med handicap. Du finder de samme oplysninger i digitalt tilgængeligt format under de enkelte punkter på denne side.

Dekorativt foto

Kontaktinfo

Anne Christmann Ramsgaard
Sundheds- og ældrechef
Tlf.: 96284410
Send e-mail til anne.ramsgaard@herning.dk

Birgitte Nystrup Andersen
Chef for Visitationsenheden
Tlf.: 96284476
Send e-mail til vieba@herning.dk

Elin Nørskov Mogensen
Chef for sundhedsfremme, træning og hjælpemidler
Tlf.: 96285760
Send e-mail til elin.mogensen@herning.dk

Sidsel Gitte Rasmussen
Chef for plejecentrene
Tlf.: 41161726
Send e-mail til gitte.rasmussen@herning.dk

Jane Andersen
Chef for Hjemmeplejen
Tlf.: 9628 5901
Send e-mail til hpaja@herning.dk

Gitte Nørgaard
Chef for Sygepleje
Tlf.: 21341699
Send e-mail til gitte.noergaard@herning.dk

Ellen Bagge Grimstrup
Chef for Staben i Sundhed og Ældre
Tlf.: 96284070
Send e-mail til ellen.grimstrup@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.