Social og Beskæftigelse

Sådan er vi organiseret i Social og Beskæftigelse i Herning Kommune. Vi er en del af forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB).

Social og Beskæftigelseschef: Carsten Lagoni

Chef: Lisbeth Blaabjerg

Afdelinger i Sekretariat, Ydelser, Økonomi og Produktion:

BSK Økonomi
Gruppeleder: Majbritt Gram Hansen

Ydelser 
Afsnitsleder: Carsten Obling Lauritzen
Gruppeleder: Helle Bareuther


Chef: Bente Hjorth

Afdelinger i Social og Jobindsats

Job og indsats, tilbud
Afsnitsleder: Bjarne Sørensen

Team 3 og 4 samt ressourceforløb
Afsnitsleder: Dorthe Topbjerg Nielsen

Team 1 og 2 samt integration
Afsnitsleder: Birgit Harbo Møller

Hjemløse og bostøtte samt udsatteråd
Afsnitsleder: Pernille Gade

Misbrugscenter
Leder: Anne-Mette Jespersen


Chef: Troels Kjærgard

Afdelinger i Jobcenter Herning:

Serviceafdelingen
Afsnitsleder: Helle Ravn

Konsulentafdelingen
Afsnitsleder: Bente Hvidberg

Konsulentafdelingen
Afsnitsleder: Marian Laursen

Fleksafdelingen
Afsnitsleder: Anne Sofie Rosenhøj


Chef: Christin B. Hovmøller

Afsnitsledere:

Pia Strandbygaard
Else Lübker
Majbrit Uldal


Chef: Ulla Høy Henriksen

Afdelinger i ungevejledningen:

Nextjob
Gruppeleder: Birgitte Christensen

Ungeindsats
Gruppeleder: Vakant

Rådgivning og Aktiv Beskæftigelsesindsats
Afsnitsleder: Majbrit Lambæk

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
Afsnitsleder: Majbrit Lambæk

Ungevejen
Leder: Søren Lyhne


Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af SSBs organisering. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap. PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herover.

Håndværker på stillads

Kontaktinfo

Carsten Lagoni
Social -og beskæftigelseschef
Tlf.: 20674157
Mobil: 20674157
Send e-mail til bskcl@herning.dk

Lisbeth Blaabjerg
sekretariatsleder
Tlf.: 96 28 28 28
Mobil: 51836597
Send e-mail til social.sec@herning.dk

Bente Jutta Hjorth
Afdelingsleder
Tlf.: 96284104
Mobil: 29378993
Send e-mail til bic@herning.dk

Troels Kjærgaard
jobcenterleder
Tlf.: 96285010
Send e-mail til jobtk@herning.dk

Ulla Solgaard Henriksen
Ungevejledningschef
Tlf.: 20358156
Mobil: 20358156
Send e-mail til uuvuh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.