Handicap og Psykiatri

Sådan er vi organiseret i Handicap og Psykiatri i Herning Kommune. Vi er en del af forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB).

Chef: Kirsten Bundgaard

Afdelinger:

Stab
Leder: Steen Holk Bank

Samarbejde, Rådgivning og Visitation
Chef: Nete Kragelund


Chef: Kirsten Bundgaard

Afdelinger:

Skiftesporet - Skovlyset
Leder: Dorte Påskesen

Minihøjskolen (selvejende)
Leder: Jonny Wistisen

Nyboder (selvejende)
Leder: Lillian Vium Søndergaard

Bo- og støttecenter Herning
Leder: Susanne Østergaard

Rosenholm
Leder: Susanne Skoubo Kjeldsen

Autismetilbuddet (Mosaikken, Thrigesvej og Nørrevænget)
Leder: Charlotte Hald Madsen

Tre Birke, Birkelund, Aktivitetshuset
Leder: Jørgen Bitsch


Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af SSBs organisering. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap. PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herover.

Kontaktinfo

Kirsten Bundgaard
Handicap- og psykiatrichef
Tlf.: 96284341
Mobil: 22803824
Send e-mail til hopkb@herning.dk

Steen Holk Bank
Afdelingsleder
Tlf.: 96282828
Mobil: 40162954
Send e-mail til social@herning.dk

Nete Kragelund
Chef for Samarbejde, Rådgivning og Visitation
Tlf.: 9628 4314
Mobil: 24751901
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.