By, Erhverv og Kultur

By, Erhverv og Kultur (BEK) består af Erhverv og Borgerservice, Kultur og Fritid, Herning Bibliotekerne og Plan.

Organisering af By, Erhverv og Kultur

Direktør: Jørgen Krogh

Afdelinger:

Biblioteker og arkiver
Chef, Pernille Schaltz

Kultur og Fritid
Chef, Søren Juul Baunsgaard

Planafdelingen
Chef, Marius Reese

Erhverv og Borgerservice
Erhvervs- og Borgerservicechef, Henrik Kjeldsen

Retning

 • Herning Kommune skal være et godt sted at drive virksomhed, arbejde, studere og leve.
 • Vi fokuserer på og prioriterer det, som giver helhed og sammenhæng på såvel kort som langt sigt, fordi vi vil skabe vækst og udvikling i Herning Kommune. Chefgruppen tager ansvar. Medarbejderne tager medansvar.
 • Chefgruppen sikrer overblik, som gør os i stand til at agere, når forudsætningerne ændrer sig.
 • Alle har ret og pligt til at udfordre og udvikle konstruktivt.

Samarbejde

 • Vi har en nysgerrig, åben tilgang til, hvad vi laver, og hvad vi kan:
  - Vi finder glæde ved arbejdet.
  - Vi hader ligegyldighed og elsker begejstring.
  - Vi vil hinanden og de andre.
 • Vi arbejder systematisk og samarbejder engageret og ligeværdigt.
 • Vi opleves som nogle, der leverer helhed. Vi vil være dem, som bliver budt op til dans og som byder op til dans.
 • Vi arbejder sammen, hvor det giver mening, eller hvor vi tror på, at det kan komme til at give mening.

Leverancer

 • Vi leverer varen.
 • Vi har en ambition om at gøre ting smartere. Det betyder bl.a., at vi udvikler på alle opgavetyper: Myndighed, drift og projekter.
 • Vi har fokus på balancen mellem høj kvalitet og over forædling.
 • Vi har pligt til at lære af vores fejl og mod til at fortælle om dem.

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af BEKs organisering. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap. PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herover.

Jørgen Krogh, 3

Jørgen Krogh, direktør for By, Erhverv og Kultur.

Kontaktinfo

Jørgen Krogh
Direktør for By, Erhverv og Kultur
Tlf.: 96288500
Send e-mail til bekjk@herning.dk

Pernille Schaltz
Bibliotekschef
Tlf.: 96288800
Send e-mail til bibpsc@herning.dk

Marius Reese
Planchef
Tlf.: 96288540
Send e-mail til bekmr@herning.dk

Henrik Kjeldsen
Erhvervs- og Borgerservicechef
Tlf.: 96288510
Send e-mail til henrik.kjeldsen@herning.dk

Søren Juul Baunsgaard
Kultur- og fritidschef
Tlf.: 96288630
Send e-mail til soren.baunsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.