Børn og Unge

Børn og Unge (BOU) består af tre centre for henholdsvis Børn og Læring (CBL), Børn og Forebyggelse (CBF) og Udvikling og Økonomi (CUO).

Det arbejder Børn og Unge med lige nu

For at realisere de politiske mål og ambitioner, arbejder Børn og Unge med Herningmodellen herunder inklusionsstrategien.

Herningmodellen Børn & Unge

Herningmodellen Børn og Unge bygger på viden, og tager udgangspunkt i en fælles indsatstrappe samt et forebyggende og inkluderende mindset.

Herningmodellen er et mindset i måden vi arbejder med børn og unge og kommer blandt andet til udtryk ved Herningmodel skole, dagtilbud og skolestart.

Arbejdet med alle børn og unge i Herning Kommune er centreret om stærk tværfaglighed, forebyggende og inkluderende indsatser, tæt kontakt og opfølgning samt stærk forældre- og netværksinddragelse. 

Dette gælder for børn og unge i henholdsvis almene positioner, socialt udsatte positioner samt børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. 

Læs mere om Herningmodellen.

Herudover kan du se korte film om nogle elementerne i Herningmodellen Børn og Unge:

En tidligere forebyggende indsats

Tværfagligt samarbejde

Tæt kontakt og hyppig opfølgning

Hverdagslivet og inddragelse i forbindelse med anbringelse

Inklusionsstrategi

'Alle børn og unge er en del af fællesskabet'. Det er titlen på Herning Kommunes inklusionsstrategi, som implementeres fra 2016-2020.

Grundstenene i strategien er:

FN's Børnekonvention

Salamancaerklæringen

Der fremhæver alle børns ret til at få en uddannelse og være en del af fællesskabet:

Se en film om vores arbejde med inklusion.