Børn og Unge

Børn og Unge (BOU) består af tre centre for henholdsvis Børn og Læring (CBL), Børn og Forebyggelse (CBF) og Udvikling og Økonomi (CUO).

De politiske mål og ambitioner

Børn og Unge betjener Børne- og Familieudvalget. Udvalget lægger bl.a. de politiske retningslinjer for arbejdet med børn og unge i hele kommunen.

Udvalget har formuleret to overordnede målspor som alle i Børn og Unge arbejder for at indfri:

1. Alle børn skal være en del af fællesskabet

  • Inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler
  • Fastholdelse af børn og unge i udsatte positioner i et hverdagsliv.

2. Alle børn skal blive så dygtige, de kan

  • Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Børn og unge skal opnå at blive selvforsørgende som voksne
  • Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre, at alle børn bliver livsduelige

Derudover har udvalget, igennem en inddragende proces på tværs af interessenter, faggrupper, civilsamfund, private og offentlige aktører, vedtaget et fælles børne- og ungesyn som man ønsker at alle i Herning Kommune møder børn og unge med:

HER
SKABER
VI
VENSKABER

En ny Børne- og Ungepolitik er under udarbejdelse. Indtil den er vedtaget, kan du læse kommunens nuværende børne- og ungepolitikker:

Herning Kommunes Børne- og ungepolitik.