Børn og Unge

Børn og Unge (BOU) består af tre centre for henholdsvis Børn og Læring (CBL), Børn og Forebyggelse (CBF) og Udvikling og Økonomi (CUO).

Tæt på de tre centre

De tre centre i Børn og Unge er hver især organiseret i en række afdelinger og teams i forvaltningen og i dagtilbud, skoler og forskellige former for specialiserede tilbud og funktioner.

Center for Udvikling og Økonomi

Center for Udvikling og Økonomi er en stabsfunktion i Børn og Unge. Det betyder, at centret understøtter direktøren og chefgruppen samt driften og udviklingen i hele Børn og Unge.

Center for Udvikling og Økonomi er organiseret i fem enheder:

 • Administration
 • Økonomi
 • Udvikling og Planlægning
 • Servicebutik
 • Kørselskontor

Center for Børn og Læring

Dette center driver dagpleje, daginstitutioner, folkeskoler, UNGHerning og specialenhederne Ungdomscenter Knudmosen og Åmoseskolen - i alt 70 decentrale enheder.

Center for Børn og Læring er organiseret i fire enheder:

 • Administration
 • Pædagogisk udvikling
 • Skoler
 • Dagtilbud

Center for Børn og Forebyggelse

Dette center retter sig mod alle børn og unge i kommunen - også børn og unge med sær­lige behov og udfordringer.

Center for Børn og Forebyggelse er organiseret i 5 centerområder:

 • Nord
 • Sydvest
 • Øst
 • Døgn og Familiestøtte (herunder Herning Krisecenter)
 • Tandplejen

Centerområderne Nord, Sydvest og Øst er knyttet op på skole- og dagtilbudsdistrikterne.

Center for Børn og Forebyggelse varetager opgaver inden for:

 • Sundhedspleje
 • Tandpleje
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • Rådgivning og støtte/træning til børn og familier
 • Børn og unge med funktionsnedsættelse
 • Børn og unge anbragt uden for hjemmet