Børn og Unge

Børn og Unge (BOU) består af tre centre for henholdsvis Børn og Læring (CBL), Børn og Forebyggelse (CBF) og Udvikling og Økonomi (CUO).

Sådan er Børn og Unge opbygget

Børn og Unge er inddelt i tre centre:

  • Center for Udvikling og Økonomi (CUO)
  • Center for Børn og Læring (CBL)
  • Center for Børn og Forebyggelse (CBF)

I forvaltningen arbejder vi altid for at skabe målrettede opgaveløsninger i fællesskab, således at vi sikrer en klar sammenhæng mellem de tilbud, du som borger modtager.