Børn og Unge

Børn og Unge (BOU) består af tre centre for henholdsvis Børn og Læring (CBL), Børn og Forebyggelse (CBF) og Udvikling og Økonomi (CUO).

Børn og Unge - grundlæggende

Børn og Unge tager dagligt hånd om cirka en fjerdedel af Herning Kommunes indbyggere, og vi har følgende kerneopgaver:

 • Dagpleje
 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Folkeskoler
 • Specialindsatser over for børn og unge
 • Sundhedspleje
 • Kommunal tandpleje
 • UNGHerning (ungdomsskoler)


Børn og Unge ledes af chefgruppen, som består af:

 • Direktør: Louise Raunkjær
 • Centerchef Center for Børn og Læring: Preben Siggaard
 • Centerchef Center for Børn og Forebyggelse: Grethe Wilmoes
 • Centerchef Center for Udvikling og Økonomi: Antonio Barahona