Designguide

Her finder du logo til download, retningslinjer for design og andre guidelines.

Du er velkommen til at benytte Herning Kommunes logo, når bare du husker følgende:

  • Byvåbnet godt må stå alene uden navnetræk, men vi ser helst ikke det modsatte.
  • Du ikke må redigere i logoet. Det vil sige, at du skal bevare farve, størrelsesforhold og den indbyrdes placering af elementerne.
  • Logoet skal placeres på en hvid eller ensfarvet baggrund.
  • Der skal være luft omkring logoet. Som tommelfingerregel en halv gang byvåbnets højde til alle sider.

Hvis du graduerer farverne i materialer, der skal bruges digitalt, skal du sikre dig, at kontrasterne opfylder WCAG 2.0 standarderne på niveau AAA.

Herning Kommunes farvepalette

Lilla

Hex (#): 4b3364
CMYK: 25/49/0/61
RGB: 075/051/100

Blå

Hex (#): 004076
CMYK: 100/46/0/54
RGB: 0/64/118

Grøn

Hex (#): 3d6221
CMYK: 38/0/66/62
RGB: 61/98/33

Rød

Hex (#): a2140c
CMYK: 0/88/93/36
RGB: 162/20/12

Mørk grå

Hex (#):656565
CMYK: 0/0/0/60
RGB: 101/101/101

Lys grå

Hex (#):f0f0f1
CMYK: 0/0/0/5
RGB: 240/240/241


Vores standard skrifttype er Arial. Du skal altid bruge Arial, hvis dit materiale skal vises på digitale platforme som PC, tablet eller mobil.

Arial skal altid bruges ved overskrifter, mellemrubrikker og lignende.

Hvis du gerne vil anvende en skrifttype med "fødder" som brødtekst i materiale, der ikke skal læses digitalt, kan du bruge skrifttypen Georgia.


Det i henhold til handelsministeriets bekendtgørelse nr. 237 af 9. november 1936 oprettede register over kommunevåben og -segl udviser, at Herning købstad den 11. december 1937 kl. 11,50 har anmeldt det afbildede våben, der i registret beskrives således:

Et skjold, der ved en tindet rød mur er tværdelt i et øvre blåt og et nedre grønt felt. Foran muren en opretstående sølvhammer, hvorpå sidder en naturlig farvet hjejle, medens en ved lyse bølge­linjer angiven å rinder tværs over det grønne felt.

Registreringen er foretaget den 15. marts 1938 og er bekendtgjort i Statstidende den 24. marts 1938.

Det Gamle Byvaaben


Dekorativt foto

Kontaktinfo

Ole Hansen
Kommunikationschef
Tlf.: 96282642
Mobil: 40223228
Send e-mail til ole.hansen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.