Vil du sende en mail eller aflevere post

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger. Se her, hvordan du gør.

Send en sikker mail

Du bør altid sende mailen krypteret, hvis den indeholder personlige oplysninger. 

Læs her, hvordan du sender en sikker mail.

Send en almindelig mail

Du kan selvfølgelig også sende en almindelig mail, hvis der ikke følsomme oplysninger i mailen.

Du kan skrive direkte til disse områder:

Kommunens centrale postkasse: kommunen@herning.dk

Børn og Unge: bou@herning.dk

By, Erhverv og Kultur: bek@herning.dk

Borgerservice: borgerservice@herning.dk

Direktionens stab: dst@herning.dk

Teknik og Miljø: teknik@herning.dk

Social, Sundhed og Beskæftigelse: social@herning.dk

Jobcentret: jobcenter@herning.dk

Herning Kommunale tandpleje: tandplejen@herning.dk

Fysisk post

Vi har en brevsprække ved indgang A. Du må også i vores åbningstid aflevere dit brev i receptionen i Borgerservice. Vi opfordrer til, at du bruger elektronisk post, hvis det er muligt. 

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til digital selvbetjening - også uden for åbningstid? Ring 70 20 00 00.

Den Digitale Hotlines logoDen Digitale Hotline