Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune.

Øvrige - børn, unge og humanitære

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Øvrige" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Øvrige

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer
Børns Vilkår Søger støtte til Børnetelefonen Afslag  Prioritering af lokale indsatser.
Dansk Folkehjælp Tilskud til uddannelse af frivillige, udstyr til rådgivning og aktiviteter for børn. 60.000  
Hjælpesporet Forening til indsamling af ting til sårbare familier og hjemløse. Afslag Vedtægter ikke tilfredsstillende. Søger til lokaler til butik, som der ikke kan gives §18 til.
Påruplejren ved Ungdommens Røde Kors Tilskud til årlig ferielejr for børn. 7.000  
Red Barnet - Herning lokalafdeling Familieoplevelsesklub. 30.000  
Matematikcenter Søger til digital lektiehjælp og lektie-café - for elever fra 7. klasse og op Afslag Prioritering af lokale indsatser med lektiehjælp. Ansøgning sendes videre til Børn og Unge til orientering.
UFL - Unge for Ligeværd i Herning - Ikast/brande Tilskud til aktiviteter  15.000  
Ventilen Tilskud til aktiviteter. 15.000