Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune.

Flygtninge og integration

Følgende foreninger har fået midler i 2021 under kategorien "Flygtningen og integration" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - flygtninge og integration

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Dansk Flygtningehjælp Ungdom - DFUNK

Tilskud til oplevelser 8.000 -