Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune.

Psykiatri

Følgende foreninger har fået midler i 2021 under kategorien "Patientforeninger" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Psykiatri

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Bedre Psykiatri
Herning-
Ikast/Brande

Tilskud til åben café og foredrag.

30.000  
Café Kilden Sociale aktiviteter for udsatte. 12.000  
Foreningen Sind Til drift og aktiviteter. 50.000  
Depressions Foreningen Tilskud til opstart af selvhjælpsgrupper samt til rekruttering og uddannelse. 5.000 Opfordres til samarbejde med Selvhjælp Herning omkring eksempelvis uddannelse af frivillige.
Foreningen Danske Døv Blinde - FDDB - erfa Midtvestjylland. Tilskud til netværksgrupper for borgere i Herning Kommune. 17.000 Støtte til konkrete aktiviteter for borgere i Herning Kommune.