Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune.

Foreninger under misbrug og socialt udsatte

Følgende foreninger har fået midler i 2021 under kategorien "Misbrug og socialt udsatte" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - misbrug og socialt udsatte

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

CSM - Midt Nord - Center for Seksuelt Misbrugte

Selvhjælpsgrupper og telefonrådgivning. 10.000 Afslag på løn til koordinator. Tilskud til uddannelse af frivillige.

Danmarks Veteraner Nordvest

Fællestur 8.000 Ikke tilskud til mad.

Den Blå Mølle

Værested i Kibæk  150.000 Fra 2021 er de under kontakt-personordningen.

Den selvejende inst. Council Center

Bofællesskab. Søger til ture. Afslag På grund af formue.
Det Sociale Gullestrup Paraplyforening for
sociale aktiviteter
21.000  
Kris Kristent terapi for 
incestofre.
20.000  

Kvisten

Terapi til voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb.
8.000  

SAND Vestjylland

Foreningen søger til kørsel og mad. Afslag  
Udviklingshæmmedes Landsforbund - ULF Afholder lokale kurser omkring sundhed - fysisk og mentalt. 15.000  
UFL - Unge for Ligeværd
Herning-Ikast/Brande
Søger midler til virtuelle møder og e-læring. Afslag Herning Kommune vil støtte en lokal afdeling af ULF.