Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune.

Foreninger under kontaktpersonordningen

Følgende foreninger har fået midler i 2021 under kontaktpersonordningen - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - kontaktpersonordningen

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Herning Lænken

Alkoholfrie værested

Haraldsgade

75.000

 
FIFS - Foreningen 
Idræt for Sundhed
Idrætsaktiviteter til
Psykisk sårbare
100.000  
Frivilligcenter 
Herning
Paraplyforening for
forskellige frivillige foreninger
800.000  
Huset Aktivitets og samværssted uden alkohol. 400.000  
Kirkens Korshær Herning Aktiviteter til udsatte voksne og børn samt familier. 125.000  
Røde Kors Aulum-Haderup  25.000  
Røde Kors Herning  50.000  
Røde Kors Trehøje  15.000  
Røde Kors Aaskov  20.000  
Selvhjælp Herning Selvhjælpsgrupper og trivselsgrupper til børn.  500.000  
SIND Herning-Ikast/Brande Aktiviteter, herunder også Sindets Dag 2019 100.000 Udvikling af nyt tiltag peer-to-peer.