Fordelingen i 2020

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune i 2020.

Foreningerne er opstillet efter målgruppe og i alfabetisk rækkefølge.

Følgende foreninger har fået midler i 2020 under kontaktpersonordningen - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - kontaktpersonordningen

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

A-klubben og

Herning Lænken

Alkoholfrie væresteder

Haraldsgade

 20.000

 60.000

Lænken betaler for forbrug på fælleslokaler
FIFS - Foreningen 
Idræt for Sundhed
Idrætsaktiviteter til
Psykisk sårbare
 125.000  
Frivilligcenter 
Herning
Paraplyforening for
forskellige frivillige foreninger
 800.000  
Huset Aktivitets og samværssted uden alkohol.  400.000  
Kirkens Korshær Herning Aktiviteter til udsatte voksne og børn samt familier.  125.000  
Røde Kors Aulum-Haderup  25.000  
Røde Kors Herning  65.000  
Røde Kors Vildbjerg-Trehøje  15.000  
Røde Kors Aaskov  20.000  
Selvhjælp Herning Selvhjælpsgrupper  350.000  
  Ny fast bevilling til trivselsgrupper  150.000  
Sind Herning-Ikast/Brande Aktiviteter, herunder også Sindets Dag 2019  100.000 Til Sindets Dag 2019 og aktiviteter.
Ekstra i 2020:      
Den Blå Mølle Kibæk Ekstraordinær bevilling fra budgetforlig 2020.  150.000  

Følgende foreninger, der har en indsat for ældre i Herning Kommune har fået midler fra §18 i 2020 Opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Foreninger for ældre
Foreningens navn Bevilling Eventuelle bemærkninger
Aflastningstjenesten Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup 10.000  

Bussens Venner v/Toftebocentret

4.000  

Danske Seniorer - Kibæk

5.000  

Danske Seniorer - Midalderklubben

5.000  

Danske Seniorer - Sdr. Felding

5.000  

Danske Seniorer - Stakroge

5.000  

Døves Seniorklub "Heden"

5.000  

Fasterholt Hyggeklub

4.000  

Feldborg Onsdagsklub

4.000  
Hammerum Efterløns- og Pensionistklub 5.000  
Haunstrup Seniorklub - tirsdagsklub 5.000  
Hedeboernes Seniorklub i Vildbjerg 5.000  
Ilskov Pensionistklub 5.000  
Kildehøjs Venner 12.000  
Lind Plejecenters Vennekreds 10.000  
Onsdagsklubben Hodsager 3.000  
Sandet Pensionistforening 6.000  
Skarrild-Karstoft Pensionistforening 5.000  
Snejbjerg Ældreklub 5.000  
Sunds Pensionistforening 5.000  
Sørvad Plejehjems Vennekreds 5.000  
Timring Pensionist Forening 5.000  
Vennekreds for Birketoft i Aulum 15.000  
Ørre-Sinding Seniorklub 5.000  
Ørnhøj og Omegns Seniorklub 5.000  
Ørnhøj og Omegns Pensionistforening 5.000  
Ældresagen - Aaskov 5.000  
Ældresagen - Aulum-Vildbjerg 10.000  
Ældresagen - Herning 20.000  

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Misbrug og socialt udsatte" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - misbrug og socialt udsatte

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Aulum - Det Positive Hus

Hus for socialt udsatte i Aulum Afslag Har ikke fremsendt vedtægter for forening.

Café Hjørnestenen

Værested  30.000  
Council Center Bofællesskab Afslag På grund af formue.
Det Sociale Gullestrup Paraplyforening for
sociale aktiviteter
15.000  
Foreningen Børglumparken Beboerforening Afslag Indsats rettet mod beboere, ikke åbent tilbud.
Fødevarebanken Madleverandør til væresteder i Herning 10.000  
Kris Kristent terapi for 
incestofre.
15.000  

Kvisten

Terapi til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. 7.000  
Møltrup Sports- og beboerforening Optagelseshjem 5.000 Skal fremsende regnskab for 2018.
Social Sundhed
Midtvest
Ledsagelse af borgere til sundhedsaftaler. 25.000  
Udviklingshæmmedes Landsforbund - ULF Afholder lokale kurser omkring sundhed - fysisk og mentalt. Afslag. Indsats i få dage. Opfordres til at lave lokalafdeling.

Følgende foreninger har fået midler i 2020 under kategorien "Patientforeninger" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Patientforeninger

Forening

Type af
indsats

Bevilling

Kommentarer

Alzheimer Foreningen
Midt-Vest

Aktiviteter  5.000  
Astma-Allergi Foreningen Træningslejr for børn/unge.   5.000  
Autisme- og Aspergerforeningen
for voksne
Aktiviteter som foredrag. Afslag

På grund af
formue.

CP Danmark 
Vestjylland
Borgere med cerebral parese.
Aktiviteter.
5.000  
Dansk Glaukom Forening Borgere med grøn stær. Aktiviteter. 5.000  
Dansk Handicap Forbund Midt Vest Aktiviteter 10.000  
Dansk Præmatur Forening Søger til kampagne på skoler. Afslag Har midler til reklame.
Diabetesforeningen
Herning Lokalafdeling
Motivationsgrupper og foredrag. 20.000  
Foreningen for frivillige på Anker Fjord Hospice Fremme og udvikle de frivillige aktiviteter. 5.000  
Herning Lokalgruppe - Gigtforeningen Aktiviteter for gigtramte og pårørende. 15.000  
Hjernesagen Herning -Ikast/Brande Aktiviteter for personer med hjerneskade og pårørende. 6.000  
Hjerteforeningen Café og foredrag for hjertepatienter og deres pårørende 10.000  
Høreforeningen Herning lokalafdeling Foredrag og aktiviteter. 5.000  
Landsforeningen Autisme - kreds Midtvest Café og kursus for nye forældre. Søger også til interaktiv rådgivning. 10.000  
Nyreforeningen Kreds Vestjylland Arrangementer Afslag På grund af formue
Osteoporose-foreningen Arrangementer 15.000  
Parkinson for Herning - Ikast/Brande Sociale og faglige arrangementer. 10.000  
PTU - Polio, Trafik og Ulykkesramte Aktiviteter for medlemmer og information. 3.000  
Støtteforening for Demensrejser Støtte til familie-ferie for borgere med demens. 10.000  

Følgende foreninger har fået midler i 2020 under kategorien "Patientforeninger" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Psykiatri

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Angstforeningen

Selvhjælpsgrupper  5.000  

Bedre Psykiatri
Herning-
Ikast/Brande

Åben café og foredrag.
Søger også til video-udstyr.

25.000  
Café Kilden Sociale aktiviteter for udsatte. 12.000  
Foreningen Sind  Sociale og fysiske aktiviteter og event. 20.000  

Gnisten

Forening for sårbare familier i Kibæk. 8.000 Skal fremsende regnskab for 2018.
Nytårsfestival Arrangement for personer med
udviklingshandicap.
5.000  

Følgende foreninger har fået midler i 2020 under kategorien "Selvhjælp" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - selvhjælp

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Foreningen Danske Døvblinde FDDB -
erfagruppe i Midtvestjylland

Møder og arrangementer  5.000

 

Landsforening for spædbarnsdød

Etablering af lokale sorggrupper 5.000  

Følgende foreninger har fået midler i 2020 under kategorien "Flygtningen og integration" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - flygtninge og integration

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

ingen

   

Nogle af de andre foreninger har indsatser over for flygtningefamilier.


Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Øvrige" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Øvrige

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Brændgård Unge Klub (BUC)

Forening med aktiviteter og værested for unge fra 11 år og op.  8.000  
Børns Vilkår Søger støtte til Børnetelefonen Afslag Herning Kommune prioriterer lokale indsatser i 2020.

Dansk Flygtningehjælp Ungdom -
DFUNK

Ung-til-ung aktiviteter. Afslag Ingen stabil forening og indsatsen svinger år for år i Herning.
Dansk Folkehjælp Forening med førstehjælp, samarittjeneste og økonomisk rådgivning af sårbare og udsatte. 40.000  
Folkekirkens Familiestøtte Barselscafe. Udgår Ansøgning sendt til
Forebyggelsesudvalget.
Foreningen Den Boligsociale Fond Digital trivselsplatform for unge. Afslag Herning har lokale tilbud til målgruppen.
Herning Care Paraplyforening med forskellige aktiviteter. 20.000  
Hjælpesporet Tidl. Ahelp2u.  Afslag Søger til indkøb og lagerplads, og det kan ikke prioriteres i 2020.
Mødrehjælpen Herning Til samarbejde med sundhedsplejen i Herning Kommune. 10.000 Midler skal bruges til samarbejdsindsats.
Natteravnene i Gullestrup og Brændgård Lokalafdeling i de to områder. Samarbejde med Plads til Forskel. 10.000  
Natteravnene Herning Søger til drift. Afslag. På grund af formue.
Påruplejren ved Ungdommens Røde Kors Ferielejr i Pårup. 5.000  
Red Barnet - Herning lokalafdeling Familieoplevelsesklub. "Plads til alle" i idrætsforeninger og sommerlejr.  20.000  
Red Barnet Ungdom Læringscaféer i Gullestrup og Brændgård. 15.000 Til aktiviteter - ikke til løn.
UFL - Unge for Ligeværd i Herning og Ikast/Brande Drift og aktiviteter i klubben. 5.000  
Ungdommens Røde Kors Mentorforløb 5.000  
Ventilen Mødested for unge 15-25 år med forskellige aktiviteter. 5.000  
Wizards Gaming Forening med lokaler i Kulturhuset nr.7. Søger til gaming-udstyr. Udgår Ansøgning er sendt til Kultur og Fritid, der støtter e-sports-klubber.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.