Fordelingen i 2019

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune i 2019.

Foreningerne er opstillet efter målgruppe.

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kontaktpersonordningen - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - kontaktpersonordningen

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

A-klubben og

Herning Lænken

Alkoholfrie væresteder

Haraldsgade

30.000 og 
70.000

De deler nu lokaler.
Aftalen drøftes i 2019.
FIFS - Foreningen 
Idræt for Sundhed
Idrætsaktiviteter til
Psykisk sårbare
125.000  
Frivilligcenter 
Herning
Paraplyforening for
forskellige frivillige foreninger
800.000 Til alle aktiviteter.
Huset Aktivitets og samværssted uden alkohol. 400.000  
Kirkens Korshær Herning Aktiviteter til udsatte voksne og børn samt familier. 125.000  
Røde Kors Aulum-Haderup 25.000  
Røde Kors Herning 65.000  
Røde Kors Trehøje 20.000  
Røde Kors Aaskov 15.000  
Selvhjælp Herning Selvhjælpsgrupper, inkl. netværk for mænd.  400.000  
Sind Herning-Ikast/Brande Aktiviteter, herunder også Sindets Dag 2019 100.000 Både til aktiviteter og Sindets Dag

Følgende foreninger, der har en indsat for ældre i Herning Kommune har fået midler fra §18 i 2019. Opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Foreninger for ældre
Foreningens navn Bevilling Eventuelle bemærkninger
Aflastningstjenesten Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup 5.000   

Døves Seniorklub Heden

5.000   

Feldborg Onsdagsklub

4.000   
Hammerum Efterløns- og Pensionistklub 6.000   
Haunstrup Seniorklub - tirsdagsklub 5.000   
Hedeboernes Seniorklub i Vildbjerg 5.000   
Hyggedans ved Ilskov Kultur og Idræt Afslag  Ilskov Kultur og
Idrætsliv får fra Kultur og Fritid.
Hyggeklubben i Fasterholt 3.000   
Høreforeningen Herning-Ikast/Brande 5.000   
Ilskov Pensionistklub 5.000   
Kildehøjs Venner 6.000  Afslag på musik-terapi og klovne.
Lind Plejecenters Vennekreds 5.000   
Onsdagsklubben Hodsager 3.000   
Sandet Pensionistforening 6.000   
Seniorbofællesskabet v/ Fællesbo, Silkeborgvej Afslag

Foreningen er ikke åben for andre end
beboere i ejendom.

Skarrild-Karstoft Pensionistforening 5.000   
Snejbjerg Ældreklub 5.000   
Sørvad Plejehjems Vennekreds 5.000   
Timring Pensionist Forening 5.000   
Vennekreds for Birketoft i Aulum 10.000   
Vildbjerg Seniorer 5.000   
Ørre-Sinding Seniorklub 5.000   
Ørnhøj og Omegns Seniorklub 5.000   
Ørnhøj og Omegns Pensionistforening 3.000   
Ældresagen - Aaskov  5.000  
Ældresagen - Aulum-Vildbjerg 10.000   
Ældresagen - Herning 20.000   

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Misbrug og socialt udsatte" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - misbrug og socialt udsatte

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Café Hjørnestenen

Værested  40.000  
Det Sociale Gullestrup Paraplyforening for
sociale aktiviteter
15.000  
Fred og Forsoning Bo- og omsorgssted Afslag  Herning Kommune
vil ikke støtte Fred
og Forsoning.
Kris Kristent terapi for 
incestofre.
20.000  

Kvisten

Terapi til voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb.
5.000  
Social Sundhed
Midtvest
Ledsagelse af borgere til sundhedsaftaler. 20.000  
Udviklingshæmmedes Landsforbund - ULF Afholder lokale kurser omkring sundhed - fysisk og mentalt. 15.000  
UFL - Unge for Ligeværd
Herning-Ikast/Brande
Aktiviteter til unge over 18 med særlige behov. 10.000  

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Patientforeninger" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Patientforeninger

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Alzheimer Foreningen
Midt-Vest

Aktiviteter 9.000 Til danseaftner og drift
Astma-Allergi Foreningen Træningslejr for børn/unge.  "luftballonen" 4.000  
Autisme- og Aspergerforeningen
for voksne
Aktiviteter som foredrag 10.000  
Dansk Handicap Forbund Midt Vest Aktiviteter 10.000  
Dansk Præmatur Forening Søger til kampagne på skoler. Afslag På grund af manglende frivillig indsats i ansøgningen.
Diabetesforeningen
Herning Lokalafdeling
Motivationsgrupper og foredrag. 22.000  
DLMH - Midt-vest Forening for strubeløse. Søger til aktiviteter. 3.000  
FDDB - Danske Døvblind - erfagrupper Søger til aktiviteter for medlemmer fra Herning. 5.000  
Herning Lokalgruppe - Gigtforeningen Aktiviteter for gigtramte og pårørende. 15.000  
Hjernesagen Herning -Ikast/Brande Aktiviteter for personer med hjerneskade og pårørende. 6.000  
Hjerteforeningen Café og foredrag for hjertepatienter og deres pårørende 10.000  
Landsforeningen Autisme - kreds Midtvest Café og kursus for nye forældre. Søger også til interaktiv rådgivning. 14.000 Café og kursus.
Parkinson for Herning - Ikast/Brande Sociale og faglige arrangementer. 10.000  
Osteoporose-foreningen Afholdelse af oplysning-møder og foredrag om knogleskørhed. 15.000   
PTU - Polio, Trafik og Ulykkesramte Aktiviteter for medlemmer og information. 3.000   
Støtteforening for Demensrejser Ny forening, der støtter familieferie med støtte. 10.000   

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Patientforeninger" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Psykiatri

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Angstforeningen

Selvhjælpsgrupper 10.000  

Bedre Psykiatri
Herning-
Ikast/Brande

Åben café og foredrag.
Søger også til video-udstyr.

25.000 Til café og foredrag. Afslag på udstyr.
Café Kilden Sociale aktiviteter for udsatte. 12.000  
Foreningen Sind  Sociale og fysiske aktiviteter og event. 30.000  

Gnisten

Forening for sårbare familier i Kibæk. 8.000  
Sind - pårørenderådgivning Indsatser for børn, unge, ledige og deres pårørende. 25.000  
Støtte-vennekreds ved Rosenholm Søger til køb af materialer til overdækket bålsted. Afslag  Opfordres til at søge andre fonde - Friluftsrådet.

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Flygtningen og integration" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - flygtninge og integration

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Bevar Ukraine

Søger til lagerudgifter og til kulturelle/sociale aktiviteter samt uddannelse af børn. Afslag  Der er kun en lille frivillig indsats, der kommer borgere i Herning til gode. Begrænset forbedring af integration.

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Øvrige" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Øvrige

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Brændgård Unge Klub (BUC)

Ny forening med aktiviteter og værested for unge (13-23) på Brændgårdparken. 10.000 Til opstart af forening og aktiviteter.
Børns Vilkår Søger støtte til Børnetelefonen Afslag  Prioritering af lokale aktiviteter.
Dansk Folkehjælp Forening med førstehjælp, samarittjeneste og økonomisk rådgivning af sårbare og udsatte. 30.000  
Foreningen Den Boligsociale Fond Søger til online tilbud til unge via hjemmeside.  Afslag  Herning har lokale tilbud, der har en bred vifte af tilbud til målgruppen.

Foreningen for frivillige på Anker Fjord Hospice

Søger til afholdelse af temadag for de frivillige. 5.000  
Forsamlingshuset Aulum Hjemmeværnsgård Søger til installation af varmepumpe. Modtager tilskud som forsamlingshus. Afslag De kan søge jubilæumsfonden i Kultur og Fritid og Landdistriktspuljen til denne type udgift.
Herning Care Paraplyforening med forskellige aktiviteter. 35.000 Til aktiviteter af forskellig art til familienetværk og integration. Afslag på sommerkurve og skoletasker.
Julekomiteen Søger til julehjælp. Afslag §18 kan ikke bruges til julehjælp
Kræftens Bekæmpelse Søger til indsats for Røgfri Fremtid. 10.000 Det anbefales at indsatsen koordineres med Børn og Unge og sundhedstilbud omkring rygning.
Mad til Herning Ny forening med formål at uddele/sælge mad til socialt udsatte, mindske madspil og skabe sociale netværk. Udgår af §18  Ansøgning er sendt videre til Direktionens stab.
Mødrehjælpen Herning Ny lokal forening. Søger til forskellige aktiviteter i ny butik. 10.000  
Red Barnet - Herning lokalafdeling Familieoplevelsesklub. Nyt tiltag på Holtbjerg omkring "Natur & Fællesskab" 25.000 Anbefales at samarbejde med Plads til Forskel om indsatsen i Holtbjerg.
Red Barnet Ungdom Læringscaféer i Gullestrup, Brændgård og Holtbjerg. 30.000  
Natteravnene Herning Kursus i førstehjælp og konflikthåndtering.  5.000  
Ungdommens Røde Kors Mentorforløb og husleje til Kulturfabrikken. 20.000  
Ventilen Mødested for unge 15-25 år med forskellige aktiviteter. 5.000  

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.