Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune.

Beslutningen om fordeling af midler i 2021 er truffet af Social- og Sundhedsudvalget den 15. december 2020.

Ansøgerne får direkte besked pr. mail. Samtidig bliver det offentliggjort på denne side.

Beslutning om bevilling og afslag i 2021

Opstillet efter målgruppe.

Følgende foreninger har fået midler i 2021 under kontaktpersonordningen - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - kontaktpersonordningen

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Herning Lænken

Alkoholfrie værested

Haraldsgade

75.000

 
FIFS - Foreningen 
Idræt for Sundhed
Idrætsaktiviteter til
Psykisk sårbare
100.000  
Frivilligcenter 
Herning
Paraplyforening for
forskellige frivillige foreninger
800.000  
Huset Aktivitets og samværssted uden alkohol. 400.000  
Kirkens Korshær Herning Aktiviteter til udsatte voksne og børn samt familier. 125.000  
Røde Kors Aulum-Haderup  25.000  
Røde Kors Herning  50.000  
Røde Kors Trehøje  15.000  
Røde Kors Aaskov  20.000  
Selvhjælp Herning Selvhjælpsgrupper og trivselsgrupper til børn.  500.000  
SIND Herning-Ikast/Brande Aktiviteter, herunder også Sindets Dag 2019 100.000 Udvikling af nyt tiltag peer-to-peer.

Følgende foreninger, der har en indsat for ældre i Herning Kommune har fået midler fra §18 i 2021. Opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Foreninger for ældre
Foreningens navn Bevilling Eventuelle bemærkninger
Aflastningstjenesten Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup 10.000   

Bussens Venner

4.000  
Danske Seniorer, Sdr. Felding 5.000  

Døves Seniorklub Heden

10.000   

Feldborg Onsdagsklub

4.000   
Hammerum Efterløns- og Pensionistklub 8.000   
Haunstrup Seniorklub - tirsdagsklub 5.000   
Hedeboernes Seniorklub i Vildbjerg 10.000   
Ilskov Pensionistklub 5.000   
Kildehøjs Venner 10.000  Afslag på demens-klovne. Til aktiviteter og tilskud til bus.
Lind Plejecenters Vennekreds 10.000   
Midalderklubben - Danske Seniorer 5.000  
Sandet Pensionistforening 6.000   
Skarrild-Karstoft Pensionistforening 10.000   
Snejbjerg Ældreklub 5.000   
Timring Pensionist Forening 5.000   
Toftebos Venner 10.000  
Vennekreds for Birketoft i Aulum 15.000   
Vennekreds for Sørvad Plejehjem 5.000  
Ørnhøj og Omegns Pensionistforening 5.000   
Ørnhøj og Omegns Seniorklub 4.000  Tilskud til bus - ikke til morgenkaffe. 
Ørre-Sinding Seniorklub 5.000  
Ældresagen - Aaskov 5.000  
Ældresagen - Aulum-Vildbjerg 10.000   
Ældresagen - Herning 11.000   

Følgende foreninger har fået midler i 2021 under kategorien "Misbrug og socialt udsatte" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - misbrug og socialt udsatte

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

CSM - Midt Nord - Center for Seksuelt Misbrugte

Selvhjælpsgrupper og telefonrådgivning. 10.000 Afslag på løn til koordinator. Tilskud til uddannelse af frivillige.

Danmarks Veteraner Nordvest

Fællestur 8.000 Ikke tilskud til mad.

Den Blå Mølle

Værested i Kibæk  150.000 Fra 2021 er de under kontakt-personordningen.

Den selvejende inst. Council Center

Bofællesskab. Søger til ture. Afslag På grund af formue.
Det Sociale Gullestrup Paraplyforening for
sociale aktiviteter
21.000  
Kris Kristent terapi for 
incestofre.
20.000  

Kvisten

Terapi til voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb.
8.000  

SAND Vestjylland

Foreningen søger til kørsel og mad. Afslag  
Udviklingshæmmedes Landsforbund - ULF Afholder lokale kurser omkring sundhed - fysisk og mentalt. 15.000  
UFL - Unge for Ligeværd
Herning-Ikast/Brande
Søger midler til virtuelle møder og e-læring. Afslag Herning Kommune vil støtte en lokal afdeling af ULF.

Følgende foreninger har fået midler i 2021 under kategorien "Patientforeninger" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Patientforeninger

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Alzheimer Foreningen
Midt-Vest

Aktiviteter 20.000  
Autisme- og Aspergerforeningen
for voksne
Aktiviteter som foredrag Afslag På grund af formue.
Diabetesforeningen
Herning afdeling
Motivationsgrupper og foredrag. 15.000  
Foreningen for frivillige - Anker Fjord Hospice Tilskud til kompetenceudvikling og foredrag. 5.000  
Herning Lokalgruppe - Gigtforeningen Tilskud til arrangementer. 15.000  
Hjernesagen Herning -Ikast/Brande Tilskud til drift og aktiviteter. 6.000  
Hjerteforeningen Herning Café og netværk. 14.000  Til café og netværk.
Kræftens Bekæmpelse Tilskud til fælles-arrangement med andre foreninger. 20.000  
Landsforeningen Autisme - kreds MidtVest Til kurser og klubtilbud. 23.000  
Nyreforeningen Kreds Vestjylland Søger til opstart af grupper. Afslag På grund af formue.
Osteoporose-foreningen Tilskud til oplæg til møder. 20.000   
Parkinsonklubben for Herning og Ikast-Brande Tilskud til oprettelse af hjemmeside og aktiviteter. 15.000  

Følgende foreninger har fået midler i 2021 under kategorien "Patientforeninger" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Psykiatri

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Bedre Psykiatri
Herning-
Ikast/Brande

Tilskud til åben café og foredrag.

30.000  
Café Kilden Sociale aktiviteter for udsatte. 12.000  
Foreningen Sind Til drift og aktiviteter. 50.000  
Depressions Foreningen Tilskud til opstart af selvhjælpsgrupper samt til rekruttering og uddannelse. 5.000 Opfordres til samarbejde med Selvhjælp Herning omkring eksempelvis uddannelse af frivillige.
Foreningen Danske Døv Blinde - FDDB - erfa Midtvestjylland. Tilskud til netværksgrupper for borgere i Herning Kommune. 17.000 Støtte til konkrete aktiviteter for borgere i Herning Kommune.

Følgende foreninger har fået midler i 2021 under kategorien "Flygtningen og integration" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - flygtninge og integration

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Dansk Flygtningehjælp Ungdom - DFUNK

Tilskud til oplevelser 8.000 -

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Øvrige" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Øvrige

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer
Børns Vilkår Søger støtte til Børnetelefonen Afslag  Prioritering af lokale indsatser.
Dansk Folkehjælp Tilskud til uddannelse af frivillige, udstyr til rådgivning og aktiviteter for børn. 60.000  
Hjælpesporet Forening til indsamling af ting til sårbare familier og hjemløse. Afslag Vedtægter ikke tilfredsstillende. Søger til lokaler til butik, som der ikke kan gives §18 til.
Påruplejren ved Ungdommens Røde Kors Tilskud til årlig ferielejr for børn. 7.000  
Red Barnet - Herning lokalafdeling Familieoplevelsesklub. 30.000  
Matematikcenter Søger til digital lektiehjælp og lektie-café - for elever fra 7. klasse og op Afslag Prioritering af lokale indsatser med lektiehjælp. Ansøgning sendes videre til Børn og Unge til orientering.
UFL - Unge for Ligeværd i Herning - Ikast/brande Tilskud til aktiviteter  15.000  
Ventilen Tilskud til aktiviteter. 15.000  

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.