Regler for PDF-filer

PDF-filer på hjemmesiden skal være tilgængelige for alle. Også for mennesker med handicap.

Hvorfor skal jeg gøre så meget for at hjælpe nogle få blinde?

Det er en misforståelse, at webtilgængelighed kun handler om at hjælpe blinde medborgere. Mennesker, der har svært ved at læse, er farveblinde, har museskader, er svagtseende eller er udfordret kognitivt, får også svært ved at bruge digitale løsninger og websteder, hvis ikke de er gjort tilgængelige. Somme tider bliver det direkte umuligt.

Det fremgår af Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængelighed af offentlige organers websteder COM(2012) 721 final af 3. december 2012, at "antallet af mennesker med funktionsnedsættelser eller handicap i 2012 anslås til at være 80 mio. mennesker i Europa, og at dette tal kan stige i takt med, at EU's befolkning ældes."