Sikker mail - myndighed til myndighed

Her kan du se, hvilke adresser, du skal bruge, hvis du er en myndighed, der skal sende os en sikker mail.

Husk i emnefeltet at skrive [[kommunen]] efterfulgt af dit emne.

Sikre mail-adresser til brug for andre myndigheder:

Den centrale postkasse: kommunen.sec@herning.dk

Børn og Unge: bou.sec@herning.dk

By, Erhverv og Kultur: bek.sec@herning.dk

Borgerservice: kommunen.sec@herning.dk

Direktionens stab: dst.sec@herning.dk

Teknik og Miljø: teknik.sec@herning.dk

Socialforvaltningen: social.sec@herning.dk

Enkeltydelser: ey.soc.sec@herning.dk

Kontanthjælp: ydeadm.sec@herning. dk

Fleksløntilskud: ydeflex.sec@herning.dk

Sygedagpenge: sdp.sec@herning.dk

Jobcentret: jobcenter.sec@herning.dk

Herning Kommunale tandpleje: tandplejen.sec@herning.dk

HandicapCenter Herning: hch.sec@herning.dk

Brug Byen: brugbyen.sec@herning.dk

Visitationsenheden: visitator.sec@herning.dk

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til digital selvbetjening - også uden for åbningstid? Ring 70 20 00 00.

Den Digitale Hotlines logoDen Digitale Hotline