Få overblik over situationen omkring corona-virus i Herning Kommune

Udfasningen af corona-restriktionerne er i gang. Læs mere herunder, hvor du blandt andet finder en masse nyttige links.

Her på siden får du et overblik over status lokalt i Herning Kommune. Vi opdaterer løbende, når der er væsentligt nyt.

Se blandt andet vores kort over lokale smittetal, som opdateres én gang i døgnet.

Du kan følge med i de generelle nyheder på coronasmitte.dk.

Regeringen og alle partier i Folketinget med undtagelse af Nye Borgerlige har 22. marts indgået en "Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark".
Læs aftaleteksten fra 22. marts. 

Aftalen slår fast, at genåbningen sker i etaper, som løbende aftales med partierne. 

På fanerne herunder kan du se, hvilke restriktioner og begrænsninger, der netop nu er gældende. 

Husk: Før du møder fysisk frem til et møde eller en aktivitet på en kommunal institution eller arbejdsplads, skal du orientere dig om, hvorvidt det er nødvendigt at have et gyldigt coronapas. Restriktioner og regler er forskellige. 

Der er i øjeblikket ingen nedlukkede sogne i Herning Kommune.


Coronapas

Har du spørgsmål til coronapasset, kan du finde svar på coronasmitte.dk, som har en hel side om emnet.

Borgere uden fast bopæl og uden NemID skal henvende sig til Folkeregisteret i Borgerservice for at få et coronapas. 

Test for corona

Du kan gratis blive testet for at få svar på, om du aktuelt er smittet med corona-virus.

Læs hvor og hvordan på Region Midtjyllands hjemmeside.

Her kan du også læse om, hvordan børn får bestilt tid til en corona-test.

Hvis du ikke har adgang til din NemID, kan du kontakte Region Midtjylland, tlf. 7842 4242, hverdage kl. 8-15, weekend og helligdage kl. 9-13.

Se desuden et kort over, hvor du kan blive testet i Danmark.

Hvis du er smittet eller nær kontakt

Smittede personer med coronavirus og nære kontakter kan ringe til Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed -
nummeret er 3232 0511.

På dette nummer kan smittede og nære kontakter få rådgivning om, hvordan de skal forholde sig for at undgå smittespredning. Smittede personer kan få hjælp til opsporing af nære kontakter, og de nære kontakter kan få henvisning til tests.

Vaccination

Der er i øjeblikket meget stor interesse for, hvornår det vil blive muligt for de enkelte grupper af borgere at blive vaccineret mod covid-19.

Sundhedsstyrelsen har lavet en vaccine-kalender, der giver en idé om, hvornår de forskellige befolkningsgrupper får tilbudt vaccination. 

Se vaccinekalenderen fra Sundhedsstyrelsen.

Du vil dog også få besked i din e-boks, når Sundhedsstyrelsen løbende har nyt. Det er ikke Herning Kommune, der skal stå for vaccinationerne. 

Udgangspunktet er, at borgerne selv skal sørge for transporten til og fra det sted, hvor vaccinationerne foregår.

Borgere med kommunal kørselsordning kan bruge denne transport til og fra vaccinationscentret. Kontakt kommunens Borgerservice på 9628 2428 for at bestille transporten.

Hjemmeplejen kan også hjælpe - både med bestilling af tid til vaccine og med at få styr på transporten.  

Du kan læse meget mere om vaccination her.


Kommunerne skal stille nødvendige isolationsfaciliteter til rådighed til borgere, som er testet positiv for covid-19,  samt borgere, der er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test. I begge tilfælde gælder, at borgeren ikke har mulighed for at være isoleret i eget hjem.

Desuden skal kommunen stille isolationsfaciliteter til rådighed for personer, der skal i isolation i forbindelse med indrejse til Danmark. 

Herning Kommune har indgået et samarbejde med Hotel Aulum Kro om isolationsfaciliteter.   

Visitation til opholdet kan ske ved at kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. På hverdage i dagtimerne kontaktes tlf. 96 28 44 60. I weekender og helligdage kontaktes Akutteamet på tlf. 30 44 10 90. 


Der er på Sundhed og Ældres områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer.

Se siden for aktivitetscentre-/huse for yderligere information.


Kultur- og Fritidslivet i Herning Kommune er åbent og efterlever de efterhånden ganske få, gældende retningslinjer. 


Der er på Handicap og Psykiatris områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer.


Grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser er tilbage til en normal hverdag. Se dog nedenfor om test.

  • Elever og studerende på grundskoler, efterskoler, folkehøjskoler, daghøjskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler mv., ungdoms- og voksenuddannelser er tilbage til en normal hverdag, jf. dog nedenfor om test. De generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne, gælder naturligvis stadig. 
  • Frem til den 1. oktober 2021 opfordres personale, elever og besøgende fra og med 12 år i grundskolen, på efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler kraftigt til at blive testet to gange ugentligt. Opfordringen gælder ikke, hvis du har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas på baggrund af vaccination og tidligere smitte).
  • Lærere, pædagoger og øvrigt personale i grundskoler og SFO mv. har ret til at bære visir, hvis de pågældende ønsker det.

 

Skolebusser

Kørslen er tilpasset skolerne. Øvrige passagerer skal ringe til busentreprenøren for at sikre, at kørslen udføres i henhold til køreplanen.

Se køreplan hos Midttrafik.


Kommunens administrative personale møder normalt ind på arbejde igen efter sommerferien. 


Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
CVR: 29189919
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail