Få overblik over situationen omkring corona-virus i Herning Kommune

Der gælder en række restriktioner for at begrænse smitten med corona-virus. Restriktionerne er gældende til og med søndag 7. februar. Læs mere her, hvor du også finder en række nyttige links med yderligere information.

Her på siden får du et overblik over status lokalt i Herning Kommune. Vi opdaterer løbende, når der er væsentligt nyt.

Se blandt andet vores kort over lokale smittetal, som opdateres én gang i døgnet.

Regeringen har 13. januar forlænget en række restriktioner til og med søndag 7. februar.  

Du kan følge med på coronasmitte.dk.

Test for corona

Du kan gratis blive testet for at få svar på, om du aktuelt er smittet med corona-virus.

Læs hvor og hvordan på Region Midtjyllands hjemmeside.

Hvis du ikke har adgang til din NemID, kan du kontakte Region Midtjylland, tlf. 7842 4242, hverdage kl. 8-15, weekend og helligdage kl. 9-13.

Test for børn

Der skal nu kun en tidsbestilling til, for at raske børn mellem 2-14 år kan blive testet for corona-virus.

Børnene er velkomne alle de teststeder, man kan booke tider hos på www.coronaprover.dk.

Tidsbestilling er nødvendig for børn.

Hvis du er smittet eller nær kontakt

Smittede personer med coronavirus og nære kontakter kan ringe til Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed -
nummeret er 3232 0511.

På dette nummer kan smittede og nære kontakter få rådgivning om, hvordan de skal forholde sig for at undgå smittespredning. Smittede personer kan få hjælp til opsporing af nære kontakter, og de nære kontakter kan få henvisning til tests.

Her finder du opdaterede retningslinjer

Stigende corona-smittetal i Danmark betyder, at regeringen har indført en række restriktioner.

Du kan altid finde de helt opdaterede, overordnede retningslinjer på coronasmitte.dk.

Vaccination

Der er i øjeblikket meget stor interesse for, hvornår det vil blive muligt for de enkelte grupper af borgere at blive vaccineret mod covid-19.

Det er ikke Herning Kommune, der skal stå for vaccinationerne. Følg godt med i din e-boks, hvor du vil modtage løbende information fra Sundhedsstyrelsen. 

I disse dage modtager borgere i Herning Kommune, som er over 65 år og visiteret til både praktisk hjælp og personlig pleje, brev i deres e-boks om, at de nu kan blive vaccineret mod covid-19. Borgere, der ikke modtager digital post, modtager et almindeligt brev i postkassen. 

Udgangspunktet er, at borgerne selv skal sørge for transporten til og fra det sted, hvor vaccinationerne foregår.

Borgere med kommunal kørselsordning kan bruge denne transport til og fra vaccinationscentret. Kontakt kommunens Borgerservice på 9628 2428 for at bestille transporten.

Hjemmeplejen kan også hjælpe - både med bestilling af tid til vaccine og med at få styr på transporten.  

Du kan læse meget mere om vaccination her. 

Hvis du har brug for et sted at gå i isolation

Kommunerne skal stille nødvendige isolationsfaciliteter til rådighed til borgere, som er testet positiv for covid-19, og som ikke har mulighed for at være isoleret i eget hjem.

Herning Kommune har indgået et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune om isolationsfaciliteter. Borgere i Herning Kommune kan derfor tilbydes isolationsophold på Stadil Aflastningscenter.

Visitation til opholdet kan ske ved at kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. På hverdage i dagtimerne kontaktes tlf. 96 28 44 60. I weekender og helligdage kontaktes Akutteamet på tlf. 30 44 10 90. 

Foreign languages

Movies about how the Covid-19 infection spreads:

--------------------------------------------------------------------------------

Samlet status for Sundhed og Ældre: 

17Aeldre Fuglsangsoecenteret Dsc5519jpg 1600Px

Der er på Sundhed og Ældres områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer.

Se siden for det enkelte plejecenter for lokale retningslinjer omkring hygiejne samt antal besøgende.

Se siden for aktivitetscentre-/huse for yderligere information.

Der gælder fortsat restriktioner for at besøge pårørende på plejecentrene. Der er også indført midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til sociale tilbud, som har borgere, der tilhører en risikogruppe. Det vil fortsat være muligt at få besøg i kritiske situationer.

I øjeblikket gælder det, at den enkelte beboer på plejecentrene kan modtage besøg af tre faste besøgspersoner i beboerens egen bolig. Dog maksimalt to besøgende ad gangen.

Toftebo Plejecenter er undtaget, da der her stadig gælder besøgsforbud, som betyder, at kun den nærmeste pårørende må besøge beboeren, og besøget foregår i beboerens egen bolig.

Generelt for området gælder, at det administrative personale er hjemsendt, og aktivitetscentrene er lukket. 

Borgere som er visiteret til for eksempel daghjem, træning eller personalestøttet aktivitet er ikke omfattet af nedlukning og fortsætter i deres tilbud sammen med de sundhedsfaglige medarbejdere.

Samlet status for Kultur og Fritid: 

Kulturfest

Kulturlivet:

Herning Kommunes kulturinstitutioner og kulturskoler holder lukket til og med 7. februar 2021.

Bibliotekerne er lukket for besøgende til og med 7. februar. Herning Bibliotekerne opretholder udlån og aflevering til alle borgere. Bøgerne udlånes i bogposer på Hovedbiblioteket og via Biblioteket kommer-kasserne rundt om i kommunen. Bogen kommer til kommunens ældst borgere opretholdes ligeledes.

Se https://www.herningbib.dk/corona-info.

Fritids- og idrætsliv:

Herning Kommunes fritids- og idrætsliv er i al væsentlighed nedlukket.

Der kan gennemføres udendørs aktiviteter for maksimalt ti i en gruppe, og professionel sport er undtaget fra restriktionerne. Derfor kan der også gennemføres for eksempel professionelle fodboldkampe med op til 500 på et fodboldstadion.

Hold dig opdateret via foreningernes kommunikationskanaler.

Samlet status for Handicap og Psykiatri: 

11Aeldre Fuglsangsoecenteret Dsc5436jpg 1600Px

Der er i Handicap og Psykiatris områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer. Administrative medarbejdere er generelt sendt hjem, mens medarbejdere i kritiske funktioner fortsat møder ind på arbejde. 

Social- og Indenrigsministeriet har den 2. november 2020 indført besøgsforbud på de botilbud i Herning Kommune, hvor der bor borgere der tilhører en risikogruppe - dvs. personer, som er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19. Besøgsforbuddet gælder indtil andet meldes ud. På botilbud, der er omfattet af besøgsforbuddet, vil det dog fortsat være muligt for beboerne af få besøg i såkaldte kritiske situationer. Det vil også fortsat være muligt for beboerne at få besøg af 1-2 faste besøgspersoner. Sådanne besøg foregår efter centerlederens anvisning, og det vil oftest foregå udendørs eller i borgerens egen bolig. 

Handicap og Psykiatri håndterer besøgsforbuddet med afsæt i følgende principper:

  • Vi overholder selvfølgelig alle retningslinjer og restriktioner
  • Besøgsforbuddet skal føles mindst muligt indgribende for borgerne
  • Vi har stort fokus på individuelle hensyn. 

Samlet status for Børne- og Ungeområdet:

Barn Paa Cykel

Regeringen har besluttet en række nye restriktioner for at bremse det stigende smittetryk. Et af tiltagene er, at kommunens skoler,  SFO'er og klubtilbud lukkes fra mandag 21. december 2020. Alle skoleelever fra 0.-9. klasse er hjemsendt frem til og med 7. februar, og der fjernundervises. 

Herning Kommune iværksætter nødpasning i nødvendigt omfang i henhold til retningslinjerne. 

Hvis du har behov for nødpasning, skal du kontakte din lokale skole.

Forældre og børn informeres lokalt fra deres skole eller institution, så følg godt med på Aula. 

De kritiske funktioner i Center for Børn og Forebyggelse er fortsat åbne. Det gælder myndighedsområdet, PPR og Sundhedsplejen. 

Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at vi alle fortsat har skærpet opmærksomhed på generelle retningslinjer og anbefalinger, så vi kan passe på hinanden og hjælpe med at nedbringe smittespredningen.

Social og Beskæftigelse:

Når det gælder Social og Beskæftigelse arbejder alle hjemme - men Misbrugscentret er åbent i fornødent omfang. Bostøtten opretholdes fysisk i det omfang, fysiske møder skønnes at være nødvendige. Ydelsesafdelingen møder fysisk for at sikre driften af kritiske IT-systemer. Jobcentret har åbent i receptionen med vagt for modtagelse af borgerhenvendelser, og BSK Produktion har åbent, dog er borgertilbuddene lukket.

Generelt:

I Borgerservice lukkes der for almindelig betjening, også for tidsbestilling. Men man kan fortsat ringe ind på Herning Kommunes hovednummer, komme i kontakt med Borgerservice og få en tid, hvis man har et akut behov. 

En stor del af kommunens administrative personale er sendt på hjemmearbejde, og møder afvikles i videst muligt omfang på Teams.

Overordnet gælder, at kritiske funktioner - og funktioner, hvor det ikke er muligt at varetage opgaven hjemmefra - stadig udføres på arbejdspladsen. 

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
CVR: 29189919
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail