Få overblik over situationen omkring corona-virus i Herning Kommune

Der gælder en række restriktioner for at begrænse smitten med corona-virus. Et stort flertal i Folketinget har 22. marts indgået en aftale om en plan for den gradvise genåbning af Danmark. Læs mere her, hvor du også finder en række nyttige links med yderligere information.

Her på siden får du et overblik over status lokalt i Herning Kommune. Vi opdaterer løbende, når der er væsentligt nyt.

Se blandt andet vores kort over lokale smittetal, som opdateres én gang i døgnet.

Du kan følge med på coronasmitte.dk.

Regeringen og alle partier i Folketinget med undtagelse af Nye Borgerlige har 22. marts indgået en "Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark". Du kan læse aftaleteksten her. 

Seneste nyt:

Smittetallene i Hedeager Sogn i Herning har i nogle dage været alt for høje. Derfor har Herning Kommune nu fået påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om indtil videre at lukke en række aktiviteter i sognet ned.

Følgende skoler er lukket fra tirsdag morgen 13. april:

// Midtjyllands Kristne Friskole.
// Talentklasserne på Sønderagerskolen.

Følgende foreninger er lukket for indendørs aktiviteter fra tirsdag morgen:

// Tjørringspejderne på Ålykkevej.
// FDF Herning Nord på Vestagervej.
// KFUM & KFUK på Brændgaardvej.

Berørte borgere vil få mere at vide direkte fra skoler og foreninger.

Alle i sognet opfordres til at lade sig teste. Det kan ske i enten Huset No7 midt i Herning, ved HerningCentret og i Holing.

Coronapas

Har du spørgsmål til coronapasset, kan du finde svar på coronasmitte.dk, som har en hel side om emnet.

Test for corona

Du kan gratis blive testet for at få svar på, om du aktuelt er smittet med corona-virus.

Læs hvor og hvordan på Region Midtjyllands hjemmeside.

Her kan du også læse om, hvordan børn får bestilt tid til en corona-test.

Hvis du ikke har adgang til din NemID, kan du kontakte Region Midtjylland, tlf. 7842 4242, hverdage kl. 8-15, weekend og helligdage kl. 9-13.

Se desuden et kort over, hvor du kan blive testet i Danmark.

Hvis du er smittet eller nær kontakt

Smittede personer med coronavirus og nære kontakter kan ringe til Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed -
nummeret er 3232 0511.

På dette nummer kan smittede og nære kontakter få rådgivning om, hvordan de skal forholde sig for at undgå smittespredning. Smittede personer kan få hjælp til opsporing af nære kontakter, og de nære kontakter kan få henvisning til tests.

Vaccination

Der er i øjeblikket meget stor interesse for, hvornår det vil blive muligt for de enkelte grupper af borgere at blive vaccineret mod covid-19.

Sundhedsstyrelsen har lavet en vaccine-kalender, der giver en idé om, hvornår de forskellige befolkningsgrupper får tilbudt vaccination. 

Se vaccinekalenderen fra Sundhedsstyrelsen.

Du vil dog også få besked i din e-boks, når Sundhedsstyrelsen løbende har nyt. Det er ikke Herning Kommune, der skal stå for vaccinationerne. 

Udgangspunktet er, at borgerne selv skal sørge for transporten til og fra det sted, hvor vaccinationerne foregår.

Borgere med kommunal kørselsordning kan bruge denne transport til og fra vaccinationscentret. Kontakt kommunens Borgerservice på 9628 2428 for at bestille transporten.

Hjemmeplejen kan også hjælpe - både med bestilling af tid til vaccine og med at få styr på transporten.  

Du kan læse meget mere om vaccination her.

Hvis du har brug for et sted at gå i isolation

Kommunerne skal stille nødvendige isolationsfaciliteter til rådighed til borgere, som er testet positiv for covid-19,  samt borgere, der er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test. I begge tilfælde gælder, at borgeren ikke har mulighed for at være isoleret i eget hjem.

Desuden skal kommunen stille isolationsfaciliteter til rådighed for personer, der skal i isolation i forbindelse med indrejse til Danmark. 

Herning Kommune har indgået et samarbejde med Hotel Aulum Kro om isolationsfaciliteter.   

Visitation til opholdet kan ske ved at kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. På hverdage i dagtimerne kontaktes tlf. 96 28 44 60. I weekender og helligdage kontaktes Akutteamet på tlf. 30 44 10 90. 

Foreign languages

Movies about how the Covid-19 infection spreads:

--------------------------------------------------------------------------------

Samlet status for Sundhed og Ældre: 

17Aeldre Fuglsangsoecenteret Dsc5519jpg 1600Px

Der er på Sundhed og Ældres områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer.

Se siden for aktivitetscentre-/huse for yderligere information.

Fra 9. februar er besøgsrestriktionerne på plejecentrene ophævet på grund af lavt smittetryk og udbredt vaccination. 

Generelt for området gælder, at det administrative personale er hjemsendt, og aktivitetscentrene er lukket. 

Borgere som er visiteret til for eksempel daghjem, træning eller personalestøttet aktivitet er ikke omfattet af nedlukning og fortsætter i deres tilbud sammen med de sundhedsfaglige medarbejdere.

Samlet status for Kultur og Fritid: 

Kulturfest

Kulturlivet:

Fra 1. marts kan udendørs kulturinstitutioner holde åbent ved forevisning af en negativ test, der er højest 72 timer gammel. 

Bibliotekerne er lukket for besøgende, men åbner ifølge aftalen for genåbning 21. april ved fremvisning af coronpas. Herning Bibliotekerne opretholder indtil da udlån og aflevering til alle borgere. Bøgerne udlånes i bogposer på Hovedbiblioteket og via Biblioteket kommer-kasserne rundt om i kommunen. Bogen kommer til kommunens ældst borgere opretholdes ligeledes.

Se https://www.herningbib.dk/corona-info.

Fritids- og idrætsliv:

Herning Kommunes indendørs fritids- og idrætsliv er i al væsentlighed nedlukket. For udendørs fritidsaktiviteter i organiseret regi er forsamlingsloftet indtil videre 50 personer.

Ifølge aftalen fra 22. marts om en gradvis genåbning af det danske samfund åbner dele af den indendørs idræt - uden fremvisning af corona-pas - for børn og unge under 18 år fra 21. april.

Ved fremvisning af corona-pas er det planen at åbne for dele af den indendørs idræt for voksne fra 6. maj. 

Hold dig opdateret via foreningernes kommunikationskanaler.

Ifølge planen for genåbning vil der fra 21. maj - ved fremvisning af coronapas - være åbnet for al idræts-, fritids- og foreningsaktivitet. 

Samlet status for Handicap og Psykiatri: 

11Aeldre Fuglsangsoecenteret Dsc5436jpg 1600Px

Der er på Handicap og Psykiatris områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer. Administrative medarbejdere er generelt sendt hjem, mens medarbejdere i kritiske funktioner fortsat møder ind på arbejde.

Social- og Ældreministeriet har den 17. februar 2021 genindført besøgsforbud på botilbud i Herning Kommune, hvor der bor borgere der tilhører en risikogruppe - dvs. personer, som er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19.

Besøgsforbuddet gælder indtil andet meldes ud. På tilbud, der er omfattet af besøgsforbuddet, vil det fortsat være muligt for borgerne at modtage besøg i såkaldte kritiske situationer (fx forældres besøg hos børn - også voksne børn). Det vil også fortsat være muligt for borgerne at få besøg af 1-2 faste besøgspersoner. Sådanne besøg foregår efter centerlederens anvisning, og det vil oftest foregå udendørs eller i borgerens egen bolig.

Handicap og Psykiatri håndterer besøgsforbuddet med afsæt i følgende principper:

  • Vi overholder selvfølgelig alle retningslinjer og restriktioner
  • Besøgsforbuddet skal føles mindst muligt indgribende for borgerne
  • Vi har stort fokus på individuelle hensyn. 

Samlet status for Børne- og Ungeområdet:

Barn Paa Cykel

Tirsdag 9. marts meddelte regeringen, at 5.-8. klasserne i folkeskolerne mandag 15. marts kunne vende tilbage på skolerne een dag om ugen - undervisningen skal foregå udendørs.  

Afgangsklasserne i Herning Kommune kan fortsat møde ind med 50 procents fremmøde. 

Fra 6. april åbnes for, at også 5.-8. klasserne kan vende tilbage med 50 procents fysisk fremmøde. 

Overordnet er planen, at skoler og uddannelser åbner fuldt ud, når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere, og borgere over 50 år, er gennemført. Indtil da vurderes det løbende, om flere elever kan vende fysisk tilbage til skolerne. 

Forældre og børn informeres lokalt fra deres skole eller institution, så følg godt med på Aula. 

De kritiske funktioner i Center for Børn og Forebyggelse er fortsat åbne. Det gælder myndighedsområdet, PPR og Sundhedsplejen. 

Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at vi alle fortsat har skærpet opmærksomhed på generelle retningslinjer og anbefalinger, så vi kan passe på hinanden og hjælpe med at nedbringe smittespredningen.

Skolebusser

Kørslen er tilpasset skolerne. Øvrige passagerer skal ringe til busentreprenøren for at sikre, at kørslen udføres i henhold til køreplanen.

Se køreplan hos Midttrafik.

Social og Beskæftigelse:

Når det gælder Social og Beskæftigelse arbejder alle hjemme - men Misbrugscentret er åbent i fornødent omfang. Bostøtten opretholdes fysisk i det omfang, fysiske møder skønnes at være nødvendige. Ydelsesafdelingen møder fysisk for at sikre driften af kritiske IT-systemer. Jobcentret har åbent i receptionen med vagt for modtagelse af borgerhenvendelser, og BSK Produktion har åbent, dog er borgertilbuddene lukket.

Generelt:

En stor del af kommunens administrative personale er sendt på hjemmearbejde, og møder afvikles i videst muligt omfang på Teams.

Overordnet gælder, at kritiske funktioner - og funktioner, hvor det ikke er muligt at varetage opgaven hjemmefra - stadig udføres på arbejdspladsen. 

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
CVR: 29189919
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail