Få overblik over situationen omkring corona-virus i Herning Kommune

Udfasningen af corona-restriktionerne er i gang. Læs mere herunder, hvor du blandt andet finder en masse nyttige links.

Her på siden får du et overblik over status lokalt i Herning Kommune. Vi opdaterer løbende, når der er væsentligt nyt.

Se blandt andet vores kort over lokale smittetal, som opdateres én gang i døgnet.

Du kan følge med i de generelle nyheder på coronasmitte.dk.

Regeringen og alle partier i Folketinget med undtagelse af Nye Borgerlige har 22. marts indgået en "Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark".
Læs aftaleteksten fra 22. marts. 

Aftalen slår fast, at genåbningen sker i etaper, som løbende aftales med partierne. 

På fanerne herunder kan du se, hvilke restriktioner og begrænsninger, der netop nu er gældende. 

Der er i øjeblikket ingen nedlukkede sogne i Herning Kommune.


Coronapas

Har du spørgsmål til coronapasset, kan du finde svar på coronasmitte.dk, som har en hel side om emnet.

Borgere uden fast bopæl og uden NemID skal henvende sig til Folkeregisteret i Borgerservice for at få et coronapas. 

Test for corona

Du kan gratis blive testet for at få svar på, om du aktuelt er smittet med corona-virus.

Læs hvor og hvordan på Region Midtjyllands hjemmeside.

Her kan du også læse om, hvordan børn får bestilt tid til en corona-test.

Hvis du ikke har adgang til din NemID, kan du kontakte Region Midtjylland, tlf. 7842 4242, hverdage kl. 8-15, weekend og helligdage kl. 9-13.

Se desuden et kort over, hvor du kan blive testet i Danmark.

Hvis du er smittet eller nær kontakt

Smittede personer med coronavirus og nære kontakter kan ringe til Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed -
nummeret er 3232 0511.

På dette nummer kan smittede og nære kontakter få rådgivning om, hvordan de skal forholde sig for at undgå smittespredning. Smittede personer kan få hjælp til opsporing af nære kontakter, og de nære kontakter kan få henvisning til tests.

Vaccination

Der er i øjeblikket meget stor interesse for, hvornår det vil blive muligt for de enkelte grupper af borgere at blive vaccineret mod covid-19.

Sundhedsstyrelsen har lavet en vaccine-kalender, der giver en idé om, hvornår de forskellige befolkningsgrupper får tilbudt vaccination. 

Se vaccinekalenderen fra Sundhedsstyrelsen.

Du vil dog også få besked i din e-boks, når Sundhedsstyrelsen løbende har nyt. Det er ikke Herning Kommune, der skal stå for vaccinationerne. 

Udgangspunktet er, at borgerne selv skal sørge for transporten til og fra det sted, hvor vaccinationerne foregår.

Borgere med kommunal kørselsordning kan bruge denne transport til og fra vaccinationscentret. Kontakt kommunens Borgerservice på 9628 2428 for at bestille transporten.

Hjemmeplejen kan også hjælpe - både med bestilling af tid til vaccine og med at få styr på transporten.  

Du kan læse meget mere om vaccination her.


Kommunerne skal stille nødvendige isolationsfaciliteter til rådighed til borgere, som er testet positiv for covid-19,  samt borgere, der er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test. I begge tilfælde gælder, at borgeren ikke har mulighed for at være isoleret i eget hjem.

Desuden skal kommunen stille isolationsfaciliteter til rådighed for personer, der skal i isolation i forbindelse med indrejse til Danmark. 

Herning Kommune har indgået et samarbejde med Hotel Aulum Kro om isolationsfaciliteter.   

Visitation til opholdet kan ske ved at kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. På hverdage i dagtimerne kontaktes tlf. 96 28 44 60. I weekender og helligdage kontaktes Akutteamet på tlf. 30 44 10 90. 


Der er på Sundhed og Ældres områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer.

Se siden for aktivitetscentre-/huse for yderligere information.


Kultur- og fritidsområdet i Herning Kommune er fuldt ud genåbnet fra den 21. maj. Der er fortsat restriktioner og retningslinjer der skal overholdes.  - for eksempel kræver de fleste aktiviteter coronapas for voksne over 18 år.

Nogle institutioner og tilbud kan have begrænset adgang eller åbningstid i forhold til det normale. Dette kommunikeres der direkte om fra den konkrete forening eller institution.

For bibliotekerne gælder, at der skal vises corona-pas, hvis du er fyldt 15 år.

Kravet om coronapas udfases fra mandag 14. juni ved besøg på biblioteker og  fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt).


Der er på Handicap og Psykiatris områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer.


Fra 6. maj åbnes der igen helt for folkeskolerne. 

De kritiske funktioner i Center for Børn og Forebyggelse er fortsat åbne. Det gælder myndighedsområdet, PPR og Sundhedsplejen. 

Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at vi alle fortsat har skærpet opmærksomhed på generelle retningslinjer og anbefalinger, så vi kan passe på hinanden og hjælpe med at nedbringe smittespredningen.

Skolebusser

Kørslen er tilpasset skolerne. Øvrige passagerer skal ringe til busentreprenøren for at sikre, at kørslen udføres i henhold til køreplanen.

Se køreplan hos Midttrafik.


Når det gælder Social og Beskæftigelse arbejder alle hjemme - men Misbrugscentret er åbent i fornødent omfang. Bostøtten opretholdes fysisk i det omfang, fysiske møder skønnes at være nødvendige. Ydelsesafdelingen møder fysisk for at sikre driften af kritiske IT-systemer. Jobcentret har åbent i receptionen med vagt for modtagelse af borgerhenvendelser, og BSK Produktion har åbent, dog er borgertilbuddene lukket.


En stor del af kommunens administrative personale er sendt på hjemmearbejde, og møder afvikles i videst muligt omfang på Teams.

Overordnet gælder, at kritiske funktioner - og funktioner, hvor det ikke er muligt at varetage opgaven hjemmefra - stadig udføres på arbejdspladsen. 


Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
CVR: 29189919
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail